Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woordenboek

AFKORTINGEN

a | b | c | d | i | w | z

Aedes -  Vereniging van woningcorporaties in Nederland
BBSH -  Besluit beheer sociale-huursector
BTIV -  Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
CFV -  Centraal Fonds Volkshuisvesting
Cip -  Corporatie in perspectief - zie het Woordenboek voor uitleg.
DAEB -  Diensten van algemeen economisch belang - zie het Woordenboek voor uitleg.
IHD -  IHD is de afkorting voor InHome Display, een energiemonitor. Niet te verwarren met een thermostaat. Je kunt ermee geen temperatuur regelen, maar wel zien wat het gas en elektra verbruik is.
WWS -  Woningwaarderingsstelsel - zie het Woordenboek voor uitleg.
ZAV -  Zelf aangebrachte verandering - zie Woordenboek voor toelichting.

 

BEGRIPPEN

a | b | c | d | e | g | h | i | k | n | p | r | s | v | w | z
Reset list
Kwaliteitskortingsgrens -  De ´kwaliteitskortingsgrens´ is een begrip uit de huurtoeslag. Ligt je huurprijs hoger dan deze grens, dan wordt er gekort op je huurtoeslag. Dit heet 'kwaliteitskorting' omdat een hogere huur ook een kwalitatief betere woning met zich mee zou brengen.