Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woonlastenonderzoek

Vandaag is de woningcorporatie begonnen met een woonlastenonderzoek. Dit onderzoek wordt mede op verzoek van het Huurdersplatform uitgevoerd. We verwachten dan ook die gegevens uit het onderzoek te krijgen die van invloed kunnen zijn op het huurprijsbeleid de komende jaren. Samen met veel huurders vinden we dat de huurprijzen van het woningbezit te hoog worden.Het woonlastenonderzoek is dus vandaag van start gegaan, maar niet alle huurders van Actium krijgen een vragenformulier toegestuurd. Voor de zomervakantie worden alle vragenlijsten verspreid en in september zijn de uitkomsten geanalyseerd en worden de uitkomsten met het huurdersplatform en Actium besproken. Het is dus belangrijk de toegezonden vragenlijsten in te vullen en naar het onderzoekbureau terug te sturen. De gegevens blijven anoniem, er wordt geen relatie gelegd met het huisadres of welke andere relatie met de huurder. Op de site is ook nog een document te vinden met de meest gestelde vragen over het onderzoek. En verder kunt u natuurlijk contact opnemen met het Huurdersplatform: mail ons of bel naar 0516-515381.

Woonlastenonderzoek – Veel gestelde vragen woonlastenonderzoek

Reacties zijn gesloten.