Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woningwaarderingsstelsel

Met ingang van 1 oktober 2015 is de manier waarop de maximale huurprijs voor zelfstandige sociale huurwoningen wordt berekend verandert. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor onzelfstandige woningen blijft ongewijzigd.

Volgens het woningwaarderingsstelsel van de overheid mag de huur van een sociale huurwoning nooit hoger worden dan de maximale huurprijs​. De huurprijzen van de woningen van Actium zitten al ver onder de maximale huurprijsgrens. Dus de kans dat die door de stelselwijziging daar boven uit komen is zeer klein. Misschien bij een enkel individueel geval. Dit in tegenstelling tot de landelijke berichtgeving hierover.

Hoe kunt u de punten voor uw woning berekenen? Als huurder kunt u uw huurprijs checken via de site van de huurcommissie. [link]
Daarvoor heeft u wel de WOZ-waarde van uw woning nodig.
In, ieder geval, de gemeente Assen krijgen huurders dit jaar in de maand oktober voor het eerst de zogenaamde voormelding, waarmee ook zij op de hoogte zijn van de WOZ-waarde van de door hun bewoonde woning.

Reacties zijn gesloten.