Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Wegwijzer

Wij bieden u op deze pagina links naar andere websites met informatie voor huurders.

Woningstichting Actium

Bent u op zoek naar een huurwoning in Drenthe of Friesland? Actium is een woningcorporatie die werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Ze verhuren in totaal rond de 16.000 woningen, verspreid over het gehele werkgebied met een duidelijk accent in de plaats Assen. Het werkgebied strekt zich uit van Zuidoost Friesland tot Zuidwest, Midden en Noord Drenthe en behelst het gebied tussen de snelwegen A7, A28 en A32.
[link]

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders, die 24 november 1990 ontstond uit een fusie van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS), het Nederlands Verbond van Huurders (NVH) en de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH). De overgrote meerderheid van de leden is aangesloten via een plaatselijke huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Daarnaast heeft de Woonbond ook persoonlijke leden.

De Woonbond heeft als doel de (rechts)positie van huurders te verbeteren en richt zich daarvoor vooral op de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders. Als overleg niet het gewenste resultaat oplevert schroomt de Woonbond niet om de publiciteit te zoeken en actie te voeren.

Om huurders te informeren over hun rechten en over actuele ontwikkelingen worden twee tijdschriften uitgegeven. Huurwijzer voor de individuele huurder en Woonbondig voor het actieve kader van de lokale huurdersorganisaties en de volkshuisvestingsdeskundigen.

Sinds zijn oprichting is de Woonbond lid van de International Union of Tenants (IUT), de internationale huurdersorganisatie, waarin huurdersorganisaties uit 34 landen zich hebben verenigd.

[link]

Rijksoverheid

De overheid wil dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige, gezonde en energiezuinige woningen.  Daarom zijn zowel de huurder als de verhuurder van een woning gebonden aan regels. De regels gaan onder meer over huurbescherming, huurprijs, huurverhoging, onderhoud en servicekosten. Ook krijgen huurders met lage inkomens huurtoeslag als ze te veel huur moeten betalen.

[link]

Regionale geschillen commissie

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de woningcorporatie, dan is er sprake van een geschil. Met dit geschil kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie.

De commissie onderzoekt uw ingediende klacht zorgvuldig en vraagt uitgebreide informatie op bij de woningcorporatie. Vervolgens kunt u worden uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin beide partijen hun verhaal kunnen doen. Daarna komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies.

[link]

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

[link]

Huurders in Nederland

De Huurdersvereniging Amsterdam geeft op haar site ook algemene informatie die op alle huurders in Nederland betrekking heeft. Er is een goed en duidelijk overzicht van alle wet- en regelgeving rondom sociale woningbouw.

[link]

Huur- en zorgtoeslag

Alles over huur- en zorgtoeslagen.

[link]