Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Spreekuur MEVM

U bent iedere donderdag tussen 10.30-12.30 uur, zonder afspraak, welkom op het spreekuur aan de Portugallaan 10, 9403 DS Assen. Bellen of appen mag ook: 06- 13 96 08 29.

Als u een klacht heeft of een nieuw idee, dan informeert u altijd eerst Actium. Wij gaan ervan uit dat u, in goed overleg, er samen uitkomt. Lukt dit niet? Dan kunt u de klacht neerleggen bij de regionale geschillencommissie of u kunt bij ons terecht op het spreekuur.

Het spreekuur is vooral bedoeld om huurders de mogelijkheid te geven (algemene) vragen te stellen over hun rechten als huurder of woningzoekende bij Actium.

Naast de website, de e-mail, bezoeken aan bewonerscommissies en social media, vinden we een spreekuur een waardevolle aanvulling op de mogelijkheden om met de huurders in contact te komen.