Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Onderzoek naar de servicekosten

Servicekosten zijn kosten die Actium in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die zij aan de huurders levert. Als Actium de rekeningen betaalt voor gas, water en elektra, onderhoud doet dat wettelijk voor rekening van de huurder is of het trappenhuis schoonmaakt, mag zij de kosten van deze ’service’ aan de huurder doorberekenen. De kosten behoren werkelijk door de verhuurder te zijn gemaakt en dienen redelijk te zijn om te mogen worden doorberekend.

De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen voor leveringen en diensten die zijzelf eerst betaalt en daarna verrekent met de huurder(s). De meest voorkomende servicekosten zijn:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten in een flat of appartementencomples;
 • ramen wassen;
 • elektriciteit gemeenschappelijke ruimten of buitenverlichting;
 • verwarming van woningen (als er blokverwarming is in het wooncomplex);

 • kosten van de huismeester, voor zover die taken verricht die in het belang zijn van de huurder;
 • btw over service waarvoor de verhuurder ook btw heeft moeten betalen.

Zaken waarvoor de huurder al huur betaalt, mogen niet ook nog als servicekosten in rekening worden gebracht. Dan zou er namelijk tweemaal voor hetzelfde worden betaald. Het is dus belangrijk om te weten wat onderdeel is van de kale huurprijs. Dat is in ieder geval bij:

 • aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
 • verwarmingsinstallaties;
 • openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen;
 • schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimten;
 • de premie voor de opstalverzekering;
 • beheer en administratiekosten van de woonruimte;
 • de kosten van de huismeester, voor zover diens taken in het belang zijn van de verhuurder.

Zoals u ziet zijn er overlappingen en is er veel mogelijk in de serviceverlening. Vandaar dat we als belangenbehartiger van de huurders wel eens willen weten hoe u aankijkt tegen de kosten van de service en hoe u de kwaliteit van de geleverde diensten beoordeelt.
Ook vragen we in het onderzoek naar uw mening over zelfwerkzaamheid en naar punten waarop volgens u het servicekostenbeleid aangepast zou kunnen worden.

Naast de servicekosten heeft Actium ook nog drie fondsen: voor klein onderhoud, ruiten en rioolontstopping. Deze drie fondsen vallen buiten het kader van dit onderzoek.

De antwoorden worden anoniem verzameld. Heeft u vragen over de servicekosten waar u antwoord op wenst, dan moet u even e-mailen naar secretariaat@mevm.nl

[ Link naar het onderzoek ]

 

Reacties zijn gesloten.