Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Reiskostenvergoeding

Actium heeft woningen in een groot werkgebied, van het zuiden tot het noorden van Drenthe en in het oosten van Friesland.

Om de drempel voor de deelnemers aan onze activiteiten te verlagen, willen we degenen die verder van de locatie afwonen financieel tegemoet komen. Wanneer een activiteit voor een vergoeding in aanmerking komt wordt dat specifiek aangegeven.

Bij gebruik van Openbaar Vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Wij vragen u hierbij wel om gebruik te maken van kortingsmogelijkheden (60+ kaartjes bijvoorbeeld) of goedkope reismogelijkheden (dagkaarten, avondretours e.d.)

Om carpooling te bevorderen, geven we een extra vergoeding als u met meerdere personen in een auto rijdt.
De auto-vergoeding is 19 cent per km en 7,5 cent per passagier.

Deze regeling is vanzelfsprekend alleen bestemd voor de huurders van Actium.

Reiskostenvergoeding
Hier vult u de naam van de aanvrager / bestuurder in.
De afstand wordt gecontroleerd d.m.v. Google Maps. Hierbij wordt uitgegaan van de kortste reguliere afstand.
Aantal medereiziger bij carpooling
Let goed op dat de bankrekening compleet en juist is. De bank controleert sinds de Iban niet meer het nummer op de naam. En een eenmaal uitgekeerde vergoeding wordt niet nog eens uitgekeerd.