Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Introductiemiddag bestuursleden

Donderdag 4 juli was het zover. Als gevolg van een van de conclusies van de Werkgroep Participatie vond de eerste introductie-cursus voor nieuwe bestuursleden plaats op het kantoor van Actium.
Vanwege het interessante programma is besloten dat het gehele bestuur van MEVM de morgen zou bijwonen.
Er was een aansluitende excursie gepland, maar de inhoud riep zoveel vragen en verzoeken om verdere toelichting op, dat besloten is die te verplaatsen.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het de systematiek van het woningonderhoud, wat zijn de processen daarbij en het strategisch voorraadbeleid. Ook werd een inkijkje gegeven in welke computerprogramma’s werden gebruikt om alle gegevens te verwerken en hoe die ingezet konden worden om ontwikkelingen te toetsen en voorspellingen te kunnen doen.

Reacties zijn gesloten.