Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Aedes

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De vereniging is gevestigd in Den Haag, en heeft voor lobby-activiteiten op Europees niveau ook een kantoor in Brussel.
Aedes heeft 285 leden (stand 2019). Dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland.
Aedes zelf bezit geen sociale huurwoningen of ander maatschappelijk vastgoed, maar houdt zich voornamelijk bezig met de belangenbehartiging van de leden, voorlichting over en onderzoek naar sociale woningbouw en volkshuisvesting.

Reacties zijn gesloten.