Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woonlastenonderzoek

2018

In het najaar van 2018 heeft weer een groot woonlastenonderzoek plaatsgevonden onder de huurders van zes woningcorporaties in Drenthe: Actium, Woonservice, Woonconcept, Domesta, De Volmacht, Woonborg en de zes huurdersorganisaties.

De conclusies van dit onderzoek vormen een belangrijke leidraad voor de inzet van MEVM bij besprekingen en adviezen over huurbeleid en betaalbaarheid.

U kunt de uitkomsten uit 2018 nalezen in het drentse rapport. Een beknopt overzicht vindt u in een artikel van Dagblad van het Noorden.

2014

Ook in het najaar van 2014 heeft er een groot woonlastenonderzoek plaatsgevonden onder de huurders van de zes woningcorporaties in Drenthe. U kunt het drentse rapport en het deelrapport over Actium uit 2014 nalezen. Voor een snelle indruk vindt u hier ook de infographic en twee artikelen uit het Dagblad van het Noorden van 02-11-2014.

Artikel 1 Dagblad van het Noorden

Artikel 2 Dagblad van het Noorden