Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Energiecoach

Twee bestuursleden van MEVM zijn opgeleid tot energiecoach. Op verzoek van bewonerscommissies en andere huurdersorganisaties (in het verzorgingsgebied van Actium) verzorgen zij een voorlichtingsmiddag of -avond, waarbij de nadruk ligt op besparingen op energie die te behalen zijn met geen of kleine investeringen.

Op ongedwongen wijze wordt in een quiz de al aanwezige kennis getest, wordt een powerpoint presentatie gegeven en tot slot is er de ‘bespaarkoffer’ vol met slimme hulpjes en voorbeelden van energiezuinige verlichting.
Het geheel wordt afgesloten met een prijsvraag.
Afhankelijk van al gerealiseerde besparingen, kunnen alle adviezen wel € 200 per jaar opleveren.

Lijkt het u interessant om ook in uw buurt de energiecoach op bezoek te krijgen, vult u dan het formulier op de contactpagina in.

Bespaar energie met de Woonbond

Op deze site van de woonbond zijn allerlei tips verzameld rondom energiebesparing voor huurders.
Ook vind u hier filmpjes over het werk van de energiecoaches.

Pilots

De energiecoaches van de MEVM hebben een plan van aanpak geschreven, dat zowel de instemming heeft gekregen van het bestuur van MEVM als Actium. Hierin stellen zij voor om een aantal pilots te organiseren waar gekeken wordt hoe de voorlichting ontvangen wordt door de huurders en waar mogelijk nog kinderziekten zijn.

In dat kader zijn op 25 september de energiecoaches het gesprek aan gegaan met een groep van vijftien huurders op een avond georganiseerd door de Eerste Bewonersoverleggroep uit Norg. De betrokken huurders deelden enthousiast hun ervaringen en wisselden tips en adviezen uit. De Woonbond heeft  filmopnamen gemaakt die hier te zien zijn.

 

Aanmelden voor deelname aan onderzoek energie-monitor Klik hier
Hello. Add your message here. Aanmelden