Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Samenstelling bestuur

Het huurdersplatform MEVM is een platform voor alle huurder- en bewonerorganisaties die actief zijn in het werkgebied van de stichting ACTIUM. Deze huurdersorganisaties kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen in het bestuur, dat weer een overlegorgaan vormt voor Actium om het huidige en toekomstige beleid te bespreken en van adviezen te voorzien.
Daarnaast is het mogelijk om op persoonlijke titel lid te worden van het bestuur.

Op dit moment zijn er nog een aantal vacatures in het bestuur en het streven van het platform is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging, verspreid over het werkgebied van ACTIUM, van de huurders in het platform te laten deelnemen.

Bestuursleden MEVM

NaamFunctieWoonplaatsE-mail
Henk OostlandVoorzitterOosterwoldeh.oostland@mevm.nl
Juul MustamuSecretarisBovensmildej.mustamu@mevm.nl
Pier SchipperPenningmeesterAssenp.schipper@mevm.nl