Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Spreekuur MEVM

Naast de website, de e-mail, bezoeken aan bewonerscommissies, hebben we gemeend dat een spreekuur een waardevolle aanvulling kan zijn op de mogelijheden om met de huurders in contact te komen.

Op het spreekuur kunt u terecht als huurder van of als woningzoekende bij Actium.
Voor als u vragen heeft over uw rechten als huurder, als u het idee hebt niet echt gehoord te worden of als u ideeën hebt hoe Actium haar aanbod en dienstverlening zou kunnen verbeteren.

Voorlopig starten we in Assen. Wekelijks zijn op het kantoor van Actium bestuursleden van MEVM aanwezig op donderdag van 10:30 tot 12:30 uur.
U hoeft voor dit spreekuur geen afspraak te maken.

Reacties gesloten.

Aanmelden voor deelname aan onderzoek energie-monitor Klik hier
Hello. Add your message here. Aanmelden