Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Welkom

Welkom bij Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor

Huurdersplatform Mevm is een platform van bewonersorganisaties, opgericht om voor de belangen van alle huurders van Actium op te komen. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en komen voor een belangrijk deel voort uit de bewonersorganisaties. Maar er is in het bestuur ook ruimte voor individuele huurders of iemand met een specifieke deskundigheid.

De fusie van de drie corporaties, de ambities die de nieuwe corporatie op zich genomen heeft t.a.v. bijvoorbeeld de energiezuinigheid van woningen, nieuwbouw en renovatie heeft er toe geleid dat wij werkgroepen ingesteld hebben die de uiteindelijke adviezen kunnen voorbereiden.

Wij hopen dat u op onze website de gegevens vindt die u zoekt. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met ons via dit formulier.

Als u ons volgt op Facebook – zie kader rechterkolom – dan ontvangt u automatisch het laatste huurdersnieuws.

Hieronder vindt u het laatste nieuws

 

Inschrijving voor energiedisplay staat nog open!

Al enige tijd is het mogelijk om via MEVM deel te nemen aan het landelijke onderzoek naar de GEO-verbruiksmonitor.

Voor de twijfelaars hebben we wat reacties van enkele testgebruikers van de energiedisplay verzameld:

  • Handig apparaat en simpel te installeren. Door een apparatentest te doen kwam ik er achter dat mijn wasemkap zuiniger kon. 2 x 20 W Led vervangen door 2 x 10 W Led. 
  • Ik heb het wel positief gevonden, het is een bewustwording van dingen die je dagelijks doet en niet bij nadenkt. Zo hadden wij 3 lampen 75 watt op een dimmer maar ondanks dimmer pakt hij de volle mep dus snel 3 andere lampen gekocht.
  • Ik dacht dat ik mijn energieverbruik wel ongeveer kende, maar merkte toch verrassende dingen: de soms onverwacht hoge uitslag van de wijzer blijkt te komen door het steeds maar opwarmen van de close-in boiler in de keuken na kort warm water gebruik dat eigenlijk niet altijd noodzakelijk is. Ook de oven zet ik nu minder lang van tevoren op voorverwarmen. En als de wijzer hoger staat dan verwacht voordat we naar bed gaan, maak ik toch nog even een rondje door het huis om te kijken of er nog iets aan staat. Tot slot: het blijft elke keer weer leuk om het lampje te zien knipperen als we terugleveren en dan kijk je toch even hoeveel dat is. 
  • Wij vinden het een perfect apparaatje dat wij goed begrijpen. Ik kijk er vaak op als ik er langs loop en je ziet het meteen als er een apparaat aan staat. Ook kan je gewoon bekijken wat je per dag, per week en per maand gebruikt. 
  • Vind het een prima en eenvoudig te bedienen apparaat. En voor de kinderen een extra “leuk” speeltje. Ze worden in rap tempo bewust van energieslurpers in huis.

De Drentse huurdersorganisaties presenteren hun politieke huurdersmanifest

Drents huurdersmanifest – november 2017 3011

(Via bovenstaande link kunt u het hele document downloaden)

De Drentse huurdersorganisaties hebben een manifest opgesteld waarin zij de (lokale) politiek aandacht vragen voor de onderwerpen die belangrijk zijn voor huurders van een sociale huurwoning.

Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met Henk Oostland, h.oostland@mevm.nl

 

Huurders aan de knoppen

Op 23 februari hebben woningcorporatie Actium en huurdersorganisatie MEVM een experiment met huurders succesvol afgerond. Tijdens de pilot ‘Huurders aan de knoppen’ die sinds vorig jaar loopt, stelden de organisaties in een coproductie met huurders een visie vast met als thema ‘Wonen naar wens!’.

Met de pilot wordt getoetst of het werken met tijdelijke bewonersgroepen succesvol is. De eerste bewonersgroep boog zich over zaken als comfortverbetering en het zelf aanbrengen van woningaanpassingen. In vier avonden stelden huurders samen met Actium en MEVM een visie op over woningaanpassingen die beter aansluiten bij de wensen van de huurder. “Deze visie levert belangrijke input voor de beleidsaanpassingen die Actium wil maken”, aldus Henk Oostland van huurdersplatform MEVM.

Huurders beter betrekken

In wisselende bewonersgroepen buigen huurders zich over een specifiek thema. Daarmee klimmen ze met hun ervaringen, kennis en expertise als huurder in de rol van ervaringsdeskundige. Juist het tijdelijke karakter van overzichtelijke themabijeenkomsten sluit aan bij de interesses en wensen van huurders. Het experiment dankt zijn succes mede aan het feit dat huurders niet alleen adviseren, maar ook daadwerkelijk samen met Actium en MEVM ontwikkelen.

Sinds oktober 2015 zoeken acht corporaties en hun huurdersvertegenwoordigingen met Platform 31 naar nieuwe creatieve vormen van huurdersbetrokkenheid. Actium toetst met deze pilot of er meer medezeggenschap aan de huurders gegeven kan worden.

Meer berichten vindt u onder Nieuws in het menu.
Oudere berichten staan onder de kop Nieuwsarchief.
Aanmelden voor deelname aan onderzoek energie-monitor Klik hier
Hello. Add your message here. Aanmelden