Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Welkom

Welkom bij Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor

Huurdersplatform Mevm is een platform van bewonersorganisaties, opgericht om voor de belangen van alle huurders van Actium op te komen.

De MEVM bestuursleden zijn vrijwilligers en komen voor een belangrijk deel voort uit de bewonersorganisaties. Maar er is in het bestuur ook ruimte voor individuele huurders of iemand met een specifieke deskundigheid.

Wij hopen dat u op onze website de gegevens vindt die u zoekt. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met ons via dit formulier.

Volg ons op Facebook om automatisch het laatste huurdersnieuws te lezen.

Hieronder vindt u het laatste nieuws

Nieuwe website regionale geschillen commissie

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de woningcorporatie, dan is er sprake van een geschil. Met dit geschil kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie.

De commissie onderzoekt uw ingediende klacht zorgvuldig en vraagt uitgebreide informatie op bij de woningcorporatie. Vervolgens kunt u worden uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin beide partijen hun verhaal kunnen doen. Daarna komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies. 

Voor meer informatie kunt u de flyer lezen of de website bezoeken.

Bezoek de website

Valt u buiten de boot bij duurzaamheidssubsidies?

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Minder energie gebruiken of zelf energie opwekken zijn manieren om duurzaam bezig te zijn. Minder energie gebruiken kan bijvoorbeeld door uw huis te isoleren of ledlampen te gebruiken.

Energie opwekken kan worden gedaan met zonnepanelen. Zulke maatregelen vragen om investeringen. Niet iedereen kan zich deze investeringen veroorloven. Daarom bieden het Rijk, de provincie en/of de gemeente financiële regelingen aan. Voorbeelden daarvan zijn leningen of subsidies.

Niet iedereen komt in aanmerking

Gemeente De Wolden merkt dat niet iedereen gebruik kan maken van deze financiële regelingen. Dat geldt vooral voor mensen zonder een vast dienstverband (waaronder ZZP’ers), mensen met een smalle beurs en mensen met schulden.

De gemeente heeft een vragenlijst gepubliceerd waarbij u uw mening kunt geven over dit onderwerp.

Meer lezen

Gemeente Assen wil snel beginnen met aanpak tekort sociale huurwoningen

Assen – De gemeente Assen wil snel iets doen aan het tekort aan sociale huurwoningen in de stad en de achterstand die de gemeente heeft opgelopen bij de realisatie van nieuwe sociale woonruimte.

Om te kunnen voldoen aan de opgave in de Woonvisie om voor 2025 600 extra sociale huurwoningen neer te zetten, zijn in november 2018 een aantal maatregelen getroffen, waarvan nu (voorlopige) resultaten bekend zijn.

Onder druk

De gemeente loopt in het proces tegen een aantal problemen aan. De bouw van nieuwe sociale huurwoningen, zo schrijft het college van B en W in een rapportage aan de gemeenteraad, staat onder druk door gestegen kosten. Het beperkt corporaties in de mogelijkheden te investeren in nieuwe huurwoningen met een sociale huur. ‘Er is sprake van een grote vraag en een beperkte capaciteit bij bouwbedrijven. De kosten voor bouwmaterialen zijn flink gestegen en daarnaast werken duurzaamheidseisen zoals gasloos en BENG (bijna energie neutrale gebouwen) kostenverhogend.’ Ook de stikstofdiscussie is debet aan de stagnatie.

Bij sociale huurwoningen gaat het om woningen voor mensen die recht hebben op huurtoeslag, met een huur van maximaal 607,46 euro per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens en 651,03 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens. B en W: ‘In het kader van de prestatieafspraken is afgesproken dat 80 procent van de nieuwebouwwoningen een huur krijgt onder die normhuur. Maar door de hoge bouwkosten staat ook dit uitgangspunt onder druk.’

Verder lezen

Meer berichten vindt u onder Nieuws in het menu.
Oudere berichten staan onder de kop Nieuwsarchief.